Dotacje dla pozarządówek

Trwa procedura otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2019.

Na wsparcie realizacji zadań przeznacza się kwotę 20 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych nie może przekroczyć 5 000 zł.

Oferty konkursowe będą przyjmowane w terminie do 18 lutego.

 

Źródło

 

Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.