Nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB”

Zgodnie z dotychczasową praktyką przypominamy o kolejnej możliwości pozyskania dofinansowania na działalność stowarzyszeń kultury fizycznej, tym razem w ramach kolejnej edycji Programu Klub, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie, rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja.

Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie.