Nie marnujmy jedzenia

Po sytym weekendzie podziel posiłkiem się z innymi! Jadłodzielnia we Włocławku działa dzięki ludziom dobrej woli!

Jadło & Dzielnia w swoim działaniu kieruje się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.
Ze wsparcia żywnościowego Włocławskiej J&D skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. J&D wspiera żywnością zarówno seniorów/dorosłych jak i dzieci.

Więcej informacji na stronie