Przypomnienie

W imieniu Stowarzyszenia Włocławskiego Cmentarza dla Zwierząt przypominamy o możliwości podpisania petycji!
Możliwe jest to m.in. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a.

Więcej miejsc w których można podpisać petycje oraz więcej informacji o petycji znajdziecie na stronie