Zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji na szkolenie  z zakresu nowych przepisów wykonawczych  do ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem nowych wzorów ofert, sprawozdań i umów.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku w godzinach 15:00-180:00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Zgłoszenia za pomocą maila : cop.wloclawek@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel. : 54 416 62 60

Serdecznie zapraszamy.