Akademia Szkolna I

Od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. “Akademia Szkolna I” współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek. Głównym celem programu jest wsparcie rodziny i szkoły w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie im spędzania efektywnie czasu wolnego od zajęć szkolnych.

W imieniu organizatorów zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej www.lgdwloclawek.pl , gdzie znajdują się wszystkie informacje niezbędne do uczestnictwa w projekcie.