Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring

Rozpoczynamy wiosenny cykl szkoleń pn. „Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring”.

Zajęcia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego. Zagadnienia podejmowane podczas szkolenia znajdują szczególne zastosowanie w planowaniu projektowym osób, które realizując się na płaszczyźnie społecznej chciałyby podjąć kroki wspomagające rozwój osobisty.

Całość szkolenia zostanie podzielona na trzy obszary dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw. Tak, by każdy z uczestników mógł w nim odnaleźć aspekty najbardziej dla niego istotne.
W wyniku szkoleń uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób stale doskonalić swoje kompetencje w zakresie przywództwa organizacyjnego i nie tylko.
Nauczą się oceniać trudności i korzyści związane z pracą, którą wykonują i którą będą chcieli wykonywać w przyszłości. Będą zmotywowani do dalszego działania i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań szkoleniowych:
• Mowa ciała – fundament życia społecznego
• Słowa – jako narzędzie
• Postrzeganie innych a Twój sukces
• Relacje międzyludzkie
• Asertywność i poznanie własnej wartości
• Autoprezentacja – jak i dlaczego
• Typy osobowości o Wystąpienia publiczne
• Sposoby komunikacji
• Standardy zachowania
W trakcie spotkań szkoleniowych przewidziane są krótkie ćwiczenia warsztatowe.

Aby wziąć udział w projekcie trzeba być przedstawicielem organizacji pozarządowej lub wolontariuszem w instytucji, która mieści się we Włocławku.

Liczba miejsc ograniczona obowiązują zapisy pod nr. tel. 54 416 62 60