Organizacja zatwierdziła papierowe i niepodpisane elektronicznie sprawozdanie. Co robić?

Sporządzenie sprawozdania finansowego odbywa się zgodnie z pewnym porządkiem chronologicznym. Niektóre NGO dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania orientują się, że w 2018 r. zmieniły się przepisy: sprawozdanie musi mieć formę elektroniczną i elektroniczne podpisy. Co mają zrobić organizacje, które już zatwierdziły sprawozdanie w formie papierowej i z „analogowymi” podpisami?

Więcej dowiesz się na : https://publicystyka.ngo.pl/organizacja-zatwierdzila-papierowe-i-niepodpisane-elektronicznie-sprawozdanie-co-robic?fbclid=IwAR3lUry45wEyUvQJTDZrALMD1H59KrUN3NeBDVm8wUb7XcNvzOSVCvRBzr8