Wykład w Centrum

Żywność dla zdrowia

Doświadczony lekarz specjalista emeryt założyciel i właściciel warszawskiej i kujawskiej części 28-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 8 maja 2019 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabiej 12 A wygłosi wykład – Żywność dla zdrowia. W środę 5 czerwca    2019 roku przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich od roku 1988 Jan Eugeniusz Malinowski proponuje wykład-Życzenia mogą mocno zaszkodzić , a w środę 3 lipca   2019 roku – Trzeba zaniechać podawania dłoni do witania.