Nagrody dla Pracowników Socjalnych

Uprzejmie informujmy, że w związku z Dniem Pracownika Socjalnego w 2019 r. będą przyznawane nagrody specjalne Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie kandydatów do w/w nagrody.
Szczegóły poniżej:

https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/…/6633-nagrody-specjalne-mi…