Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 10 czerwca 2019 r. wydał zarządzenie nr 269/2019 z w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Konkurs zakłada wsparcie seniorów poprzez realizację zadania pn. “Złota rączka dla włocławskich seniorów”.

Szczegółowe zasady