Piknik Wolontariatu

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w organizację wolontariatu i działające na terenie Włocławka  na Piknik Wolontariatu, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 czerwca od godziny 16:00 do około 20:00 na terenie Wake Parku we Włocławku. 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Pikniki Wolontariatu:

-wystarczy zgłosić swój udział do dnia 10 czerwca 2019 r. ( Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: cop.wloclawek@gmail.com)

-o udziale decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu miejsc.

Uczestnictwo w pikniku jest bezpłatne.

Zapoznaj się z regulaminem Pikniki Wolontariatu: