16 LIPCA ODBĘDZIE SIĘ DRUGIE SPOTKANIE NA TEMAT MIKROGRANTÓW

Pierwsze z cyklu spotkań organizowanych przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek odbyło się 9 lipca 2019 roku, kolejne zaplanowano na: 16, 23 i 30 lipca w godz. 16:00-17:00 w kawiarni obywatelskiej przy ul. 3 Maja 9.

Realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 projekt skierowany jest do nieformalnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji.

Do tej pory wsparcie finansowe zostało udzielone na organizację takich działań jak podwórkowe kino plenerowe, projekt skierowany do seniorów, akcje związane z sadzeniem kwiatów i zagospodarowaniem terenów wokół SP 3, impreza z okazji Dnia Kobiet, a także budowa pierwszego parkletu we Włocławku.

Celem “Programu wsparcia inicjatyw lokalnych” jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Zapraszamy do udziału!

Szczegóły Programu będzie można poznać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Zapraszamy we wtorki: 9, 16, 23 i 30 lipca w godz. 16:00-17:00.

Źródło: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/12619/16-lipca-odbedzie-sie-drugie-spotkanie-na-temat-mikrograntow