Społeczne Archiwum Włocławka

Ideą Społecznego Archiwum Włocławka jest stworzenie swoistej wirtualnej biblioteki wspomnień, zdjęć i pamiątek naszych przodków, które dzięki popularyzacji poprzez organizację wystaw, otwartych spotkań i publikacji staną się kompendium wiedzy na temat historii społecznej Włocławka opowiadanej przez nas wszystkich.

SPOŁECZNE ARCHIWUM WŁOCŁAWKA – JAKI JEST JEGO CEL?

Na stronie internetowej projektu – w zakładce “Najczęstsze pytania” – wyjaśnione są  szczegóły  realizacji projektu , w tym zbierania wspomnień, dokumentów i fotografii.

Link do strony : http://www.archiwumwloclawka.pl/najczestsze-pytania/

Źródło : https://www.facebook.com/fundacjaladowarka/?eid=ARAUOcAo0sU8DqZskRbD_qCaU7ghMKxFsqVQoD4UQnLnBJBjzBBICpZlOdcr2qLm4dH0y1o3kcY08eZR