Obowiązek stosowania Ustawy o dostępności cyfrowej

Drodzy Beneficjenci 📣
od 23 września br. wszystkie organizacje posiadające strony www lub aplikacje mobilne mające w statucie zapis, że prowadzą działalność w obszarach pożytku publicznego:

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2018r.poz.2190 i 2219);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

muszą stosować ustawę o dostępności cyfrowej.

Strony internetowe💻 oraz aplikacje mobilne📲 muszą spełniać normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w sekcji 9 (Strony www), 10 (dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej) oraz 11 (Oprogramowanie) normy (w Polsce realizowana za pomocą wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA) – podstawa prawna.