Szkolenie: Media Społecznościowe narzędziem w budowaniu silnej marki NGO-sów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ” Media Społecznościowe narzędziem w budowaniu silnej marki NGO-sów”

CEL SZKOLENIA: 

Umiejętność zaplanowania skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych w celu docierania do konkretnej grupy odbiorców i budowania z nimi trwałych, pozytywnych relacji, przekładających się na efektywniejszą realizację misji organizacji.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

 

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia12a,  87-800 Włocławek

 

TERMIN SZKOLENIA :

 

29 sierpnia 2019 roku w godz. 15:30 – 18:00.

TRENER:

Witold Wasilewski

Witek Wasilewski od blisko 20 lat zajmuje się zawodowo marketingiem. Od 7 lat prowadzi agencję marketingową PLAN, która ma za sobą wiele dużych projektów z obszaru Social Media oraz udanych działań marketingowych we współpracy z takimi klientami jak: Marwit, Pentel, UHU, PGF, Trefl, TZMO, Golden Rose, Volkswagen Group Polska, Szkoły Żak i wiele innych. Kształcił się miedzy innymi w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czy Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada szeroka teoretyczną i co szczególnie ważne, praktyczną wiedzę z zakresu nowych mediów.

 

PLAN SZKOLENIA:

 1. Organizacja pozarządowa to też marka.
 • Jak stworzyć wyróżniający się wizerunek organizacji – wskazówki poparte przykładami.
 • Jak przełożyć wizerunek organizacji na jej komunikację – unikalny styl i ton.
 • Organizacja funkcjonuje w określonym środowisku – jakie to ma znaczenie dla jej komunikacji?
 1. Odbiorcą komunikacji nie jest „każdy”
 • Kto angażuje się w działania prospołeczne – segmentacja społeczeństwa, cechy osób zainteresowanych komunikacją organizacji pozarządowych.
 • Motywacje i potrzeby odbiorców komunikacji – jak je wykorzystać w budowaniu relacji.
 • Budowanie persony – dlaczego łatwiej rozmawiać z konkretną osobą.
 • Pozyskiwanie nowych odbiorców – jak do nich docierać w mediach społecznościowych.
 1. Komunikacja musi realizować konkretny cel.
 • Cele organizacji jako podstawa projektowania komunikacji – jakie cele możemy realizować za pomocą komunikacji w mediach społecznościowych.
 • Jak zaprojektować komunikację w mediach społecznościowych krok po kroku – wykorzystanie insightu konsumenckiego i big idei, konstrukcja bazującej na nich komunikacji.
 • Integracja komunikacji w różnych kanałach – jak uzyskać lepszy efekt, wykorzystując wiele możliwości dotarcia do odbiorcy.
 1. Nie trzeba być „wszędzie”, trzeba być tam, gdzie są nasi odbiorcy.
 • Potencjał poszczególnych mediów społecznościowych dla komunikacji organizacji pozarządowych.
 • Wskazówki doboru kanałów – jak sprawdzić, gdzie są nasi odbiorcy i gdzie powinniśmy być obecni.
 1. Media społecznościowe to nie tablica ogłoszeniowa.
 • Zasady tworzenia angażujących treści do mediów społecznościowych – jak ustrzec się przed publikowaniem wyłącznie „bieżących informacji”.
 • Dostosowanie treści do specyfiki kanału komunikacji – dlaczego powielanie tych samych treści w różnych mediach społecznościowych jest błędem.
 1. Komunikacja w mediach społecznościowych ma swoje zasady.
 • Budowanie i podtrzymywanie bliskich relacji z odbiorcami – jakie działania w tym pomagają.
 • Technikalia, które bywają problemem – gdzie szukać aktualnych informacji o wymiarach grafik, zasadach tworzenia reklam itd.
 1. Jeśli nie mierzysz wyników, nie wiesz czy osiągasz cele.
 • Wskaźniki pozwalające na pomiar efektywności działań – na co zwracać szczególną uwagę.
 • Narzędzia wspomagające monitorowanie efektywności komunikacji

 

Zapraszamy serdecznie .