Fundacja Emic poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek !

Fundacja Emic poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek , którzy i które chcą się zaangażować w działania edukacyjne w obszarach wielokulturowości, edukacji globalnej i migracji. Abyś wiedzieć , jak poprowadzić warsztaty dla młodzieży w tematach wielokulturowości, korzystając z gry jako narzędzia edukacyjnego, czuć  pewność, mówiąc o sytuacji osób migrujących, trzeba odbyć dwa  (obowiązkowe) szkolenia:

Szkolenie nr 1: Migracje – kontekst globalny i lokalny.
11 – 13.10. 2019 (piątek: 15:00 – 19:00, sobota: 9:30 – 17:30, niedziela: 10:00 – 14:00)
Szkolenie nr 2: Jak mówić o migracjach w szkole?
18 – 20.10.2019 (piątek: 15:00 – 19:00, sobota: 9:00 – 16:00, niedziela: 9:00 – 14:00)

Obydwa szkolenia odbędą się w Kulturhauz w Toruniu (ul. Poniatowskiego 5/2). Podczas szkoleń zapewniony zostanie  obiad oraz przerwa kawowa. Fundacja nie zapewnia noclegów oraz zwrotów kosztów podróży.

Po ukończeniu szkoleń – w listopadzie 2019 roku – osoby biorące w nim udział zaproszone zostaną  do przeprowadzenia trzygodzinnych warsztatów w szkołach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o wielkoformatową grę edukacyjną pn. „Droga Uchodźcy” – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wyślij swoje zgłoszenie, wypełniając ankietę dostępną pod linkiem: https://bit.ly/2lKZZEx

Więcej: