Spotkanie szkoleniowo – informacyjne

W dniu 19.09.2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (pok. nr. 108, I piętro) Miejskiego OśrodkaPomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Kujawsko –Pomorskiego w Toruniu skierowane do pracodawców (lub ich przedstawicieli np. kadrowych i księgowych) zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz dla osób niepełnosprawnych planujących lub prowadzących
działalność gospodarczą.

Tematem spotkania będzie obsługa systemu SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji), ulgi przysługujące pracodawcom z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, refundacja składek i wynagrodzeń oraz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostanie także przedstawiony nowy model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i prezentacja narzędzia z wykorzystaniem VR.

Indywidualne zapytania dotyczące spotkania można przesyłać drogą mailową do dnia 18.09.2019 na adres: niepełnosprawni@mopr.wloclawek.pl lub telefonicznie 54 423 23 74.