Uwaga!!!

Drogie organizacje!

Pamiętajcie, że JUŻ TYLKO DO 15 WRZEŚNIA macie czas na złożenie do KRS-u oświadczeń o adresach do doręczeń członków zarządu organizacji 📣 Dotyczy to wszystkich fundacji i stowarzyszeń, które były rejestrowane w KRS-ie PRZED zmianą zapisów ustawy (tj. przed 15 marca 2018r.) – artykuł 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.