Uwaga!!!! Otwarty Konkurs

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 4 września  2019 r. wydał Zarządzenie Nr. 375/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Szczegóły :

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-nr-2-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2019-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-przez-organiza/

Zarządzenie nr 375/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2019 r