WŁOCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020. JUŻ ZA TYDZIEŃ RUSZY GŁOSOWANIE

17 września 2019 roku rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 1 października 2019, a ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie będzie dostępny od 17 września w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.