Wykład w Centrum

Walory odżywcze i smakowe roślin i zwierząt naturalnych i zatrutych

Doświadczony lekarz specjalista emeryt założyciel i właściciel warszawskiej i kujawskiej części 29-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 02 października   2019 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabiej 12 a wygłosi wykład –Walory odżywcze i smakowe roślin i zwierząt naturalnych i zatrutych. W środę 6 listopada 2019 roku przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich od roku 1988 Jan Eugeniusz Malinowski proponuje wykład .-Naturalne ziemniaki są korzystne do grudnia, a w środę 4 grudnia 2019 roku – Najkorzystniejsze jest spożywanie owoców rosnących na terenie Polski.

Zapisy do 30 września   2019 roku – e-mail : prawidlowysposobodzywiania@gmail.com