Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkami Rady mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalności na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

Kandydatów na członka Rady, mogą zgłaszać  organizacje pozarządowe działając na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i  inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi od 9 do 19 osób powołanych na 5 letnią kadencję, należy dostarczanie informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska ludzi starszych i podejmowaniu różnego rodzaju działań i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej, aby była przyjazna  mieszkańcom regionu. Rada działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 7 października 2019 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                                                                                                Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego, przesłać drogą pocztową lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl .

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu. 

Ogloszenie Marszalka_Rada_Seniorow_2019

Informacja_w_sprawie_naboru_kandydatow_2019_

Formularz_Zgloszeniowy_2019