Nowy Otwarty Konkurs Ofert!!!!

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 24 stycznia  2020 r. wydał Zarządzenie Nr. 28/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły dotyczące konkursu

Zarządzenie nr 28/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r.