Spotkania informacyjne – Inicjuj z FIO 2.0

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu?
 
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
 
Zgłoś się po mikrodotację!
 
Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Rekrutacja ruszyła!!!!
 
Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2020 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul.Żabia 12 a.
 
Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres mailowy fio2@tlok.pl.
 
W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.