Uwaga!!!! Konkurs

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 16 stycznia  2020 r. wydał Zarządzenie Nr. 14/2020 w sprawie otwartego  konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły dotyczące konkursu

Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2020 r.