BEZPŁATNE DYŻURY PRAWNIKA DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

13 lutego, 12 marca i 9 kwietnia 2020 roku w godzinach od 11:00 do 14:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  przy ul.  Żabiej 12 a odbędą się bezpłatne dyżury prawnika dla cudzoziemców i pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Podczas dyżurów prawnik odpowie na pytania z zakresu legalizacji pobytu i procedur administracyjnych, prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego i pracy, udzieli wsparcia prawnego w kontaktach z pracodawcami oraz wsparcia w codziennych czynnościach związanych z pobytem w Polsce.

Poradnictwo prawne realizowane jest w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”, który jest realizowany przez Fundację Emic wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Projekt ma na celu wsparcie  cudzoziemców i instytucji publicznych, z których korzystają cudzoziemcy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Fundacja Emic korzysta ze wsparcia Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.