Nowe otwarte konkursy ofert !!!!

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 26 lutego  2020 r. wydał  2 zarządzenia  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów  ofert:

1.Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020r.w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

2.Zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2020 roku.

Szczegóły : http://www.bip.um.wlocl.pl/category/zarzadzenia-prezydenta-miasta/