Nowy Otwarty Konkurs Ofert!!!!

Informujemy, że Prezydenta Miasta Włocławek dnia 12 lutego  2020 r. wydał Zarządzenie Nr. 62/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Szczegóły:

Zarządzenie nr 62/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 62/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2020 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych