PŁATNE STAŻE ZAWODOWE DLA MŁODYCH.

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim”, oferuje płatne staże zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu, a także imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie: www.fundacjarozwoju.org (zakładka projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim). W serwisie internetowym dostępne są również pozostałe szczegóły dotyczące projektu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego