Spotkania informacyjne – Inicjuj z FIO 2.0 już za nami

Dziś we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  odbyło się spotkanie informacyjne “Inicjuj z FIO 2.0”

ws. grantów, w trakcie którego przedstawione zostały m.in. zasady konkursu i realizacji projektu oraz sposób przygotowania wniosku.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Tłok w  partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica oraz WCOPiW.