TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA REMONT OBIEKTÓW W ŚRÓDMIEŚCIU

W Urzędzie Miasta trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników i wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wsparcie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych udzielane będzie, w zależności od zakresu robót, od 30% do 50% nakładów koniecznych. Łączna kwota w tegorocznej edycji wynosi 1,5 mln zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców, na stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, w terminie do 28 lutego 2020 r.

Informacja o naborze: rewitalizacja.wloclawek.eu.