‼️Przekazujemy Wam informację z Ministerstwa Finansów‼️

Pomimo trudnej sytuacji i licznych, przykrych skutków, widzimy, że wiele się robi, aby wyjść temu na przeciw. Ministerstwo Finansów również wystawiło pomocną dłoń wraz ze swoją propozycją rozwiązań.
W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.

Link do informacji:https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1243115585392848898?fbclid=IwAR3msbFK2qaajFaZ4rLv7xkN85BhVFkRYVNyRe_A1CcANiEUUy5w7IjCJ3A