Działania prowadzone przez Jednostkę Strzelecką 4051 Włocławek w ramach “pomocy zakupowej” dla seniorów

Strzelec to nie tylko ciekawa organizacja ale przede wszystkim służba. Tym samym od początku tego tygodnia  członkowie stowarzyszenia  wspierają osoby starsze realizując “pomoc zakupową” dla seniorów. Dodatkowo organizacja na prośbę Włocławskiego Szpitala jest także w gotowości aby w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej wspomóc szpital wystawiając namioty wojskowe, w których miałaby odbywać się segregacja osób chorych.

Opisane powyżej działania są potwierdzeniem słów, które członkowie Jednostki wypowiadali, w ramach składanego przez nich przyrzeczenia strzeleckiego:
“Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.”

Foto w ramach akcji “pomoc zakupowa”: Wojciech Alabrudziński

Źródło