Odszedł Dariusz Jaworski wieloletni członek MRDPP

Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Dariusza Jaworskiego. Był działaczem solidarnościowym. W latach 80. działał we włocławskiej Grupie Niepodległość. W latach 90. był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym we Włocławku. Wieloletni radny,od pierwszej kadencji członek  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale przede wszystkim zapamiętamy go, jako dobrego człowieka. Odejście Pana Dariusza to dla całej społeczności Włocławka niepowetowana strata.

Zespół WCOPiW składa wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia rodzinie i najbliższym.