Rząd przygotowuje propozycje dla organizacji

Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk poinformował, że rząd pracuje nad propozycjami, które wesprą organizacje obywatelskich w związku z epidemią koronawirusa.

Z upoważnienia Pana Prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego pragnę poinformować, że przygotowywane są propozycje rządu, których celem jest wsparcie organizacji obywatelskich w związku z bieżącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, a w szczególności koniecznością odwoływania zaplanowanych działań (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, wymian), w tym w ramach realizacji zadań publicznych.

Istotnym problemem polskich organizacji obywatelskich w tym czasie jest także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej spowodowanego sytuacją bieżącą.

Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione wkrótce.

Źródło