Uwaga! Zasady ograniczające ryzyko zakażenia koranowirusem COVID – 19

Uwaga!
Drodzy Beneficjenci,

Informujemy, o podjętych działaniach, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozwoju epidemii koronowirusa:

Dyrektor WCOPiW zgodnie z pkt. 14 Zasad Korzystania z Pomieszczeń Centrum podjęła decyzję o wstrzymaniu wynajmu pomieszczeń WCOPiW na spotkania ( powyżej 20 osób) w dniach 11 – 25 marca 2020 r.

W związku z odwołaniem rezerwacji nie będą Państwo ponosić żadnych kosztów.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali na bieżąco.

Biorąc pod uwagę Państwa dużą aktywność społeczną przekazujemy kilka podstawowych zaleceń do stosowania celem ograniczenia ryzyka zakażenia:

  1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się w załączniku. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

  1. a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające   w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha  w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
  2. b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

 

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

  1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 

  1. Ograniczyć witanie przez podanie ręki. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak koranowirus COVID – 19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa.

 

  1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

  1. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną PSSE w Włocławku 87-800 Włocławek  ul. Kilińskiego 16 tel. 54 411 68 33  lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 

Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do pracy.

 

  1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do pracy, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.  Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

  1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,  w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Sprawdzone źródła informacji o koronawirusie znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.plgov.pl/koronawirus a także dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.