WAŻNE!!!

Już oficjalnie – termin CIT-8 dla organizacji pozarządowych przesunięty do 31 lipca br. Czekamy jeszcze na przesunięcie terminu sprawozdania finansowego!
Z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Finansów z dn. 26.03.2020:
“Przykładem zastosowania takich mechanizmów jest m.in. przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br. W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono do 31 lipca br.”

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej?fbclid=IwAR0Do1UMF7BC2omH2dwZ8B9y5eBCdZTYUf6xZTWUyRLEAlkwmj98HgDjzr0