WAŻNE!!! Koronawirus – NGO-sy też mają problem

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną ze przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 zwracamy uwagę na szczególną sytuację  sektora organizacji społecznych.

Drodzy,

podejmijcie się rzetelnej analizie sytuacji, w jakiej funkcjonujecie dzisiaj. Dzięki temu będzie możliwe wypracowanie listy realnych problemów, jakie napotykacie, po to, aby sektor pozarządowy nie został bez wsparcia rządowego.

“Apelujemy, by w przygotowanych rozwiązaniach dodatkowo, razem z przedsiębiorcami, uwzględnić również organizacje pozarządowe, które nie są przedsiębiorcami, nie mają wielkich budżetów i oszczędności, zatem nie stać ich na zatrudnienie pracowników etatowych, ale mają w sobie wielką odpowiedzialność za podjęte zobowiązania, za pomoc ludziom, za wsparcie dla swoich współpracowników i pracowników”, czytamy w stanowisku Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczące sytuacji sektora organizacji społecznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19”- to stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Poniżej lista zebranych, realnych problemów/konsekwencji, jakie mogą dotknąć organizacje.

Lista problemów

1. Realizacja działań projektowych finansowanych w ramach dotacji ze źródeł publicznych. Np. planujemy szkolenie, spotkanie seminarium – ponieśliśmy koszty, zaprosiliśmy uczestników. Spotkanie nie jest odwoływane, ale nikt się na nim nie pojawia. Jak zostanie to potraktowane przy rozliczeniu projektu? Czy organizacji zostanie odebrana dotacja, albo projekt uznany będzie za niezrealizowany?

Wydaje się, że należałoby również umożliwić wydłużenie czasu realizacji zadań publicznych także o terminy wykraczające poza pierwotne założenia grantodawców i grantobiorców. Np. realizacja całorocznego szkolenia sportowego związana jest z odbyciem w ciągu roku określonej liczby zajęć w określonym wymiarze czasu – do końca roku. Czy będzie istniała możliwość odpracowania zajęć w formie wydłużenia zajęć w okresie późniejszym?

Konieczne jest też w tej sytuacji uwzględnienie przy rozliczeniach dotacji kosztów stałych działalności organizacji, które są ponoszone niezależnie od podejmowanej działalności.

2. Straty finansowe. Stowarzyszenie organizuje konferencję w ramach działalności odpłatnej. Uczestnicy już częściowo zapłacili. Stowarzyszenie za te pieniądze częściowo zapłaciło za noclegi – bezzwrotnie. Konferencja odwołana, nie mają z czego zwrócić uczestnikom pieniędzy. Czy rząd przewiduje jakąś formę pomocy dla NGO, które poniosą stratę finansową?

3. Pracownicy i współpracownicy. Tylko 19% organizacji zatrudnia pracowników na etacie (całości lub jego części). W dużej mierze działania organizacji są oparte o osoby zatrudnione na umowy cywilne czy też na samozatrudnieniu. W ich przypadku przedłużający się okres niezawierania kolejnych umów cywilno-prawnych czy niemożność samodzielnego opłacania składki ZUS ze względu na brak dochodów, oznacza nie tylko brak środków do życia ale też niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, co, w obecnej sytuacji, wydaje się szczególnie istotne. W takiej sytuacji są zwłaszcza organizacje z obszaru kultury. Wsparcie, o którym mówi rząd, przewidziane jest w sytuacji, kiedy podmioty zatrudniają pracowników na etacie. Czy rząd przewiduje jakąś formę wsparcia dla NGO-sów, uwzględniając fakt, że etaty nie są w organizacjach społecznych tak dominującą formą zatrudnienia, jak w innych sektorach?

4. Organizacje a pomoc dla przedsiębiorców. Komunikaty o szykowanym wsparciu – zapowiedź rządu dotycząca specustawy – mówią o pomocy dla przedsiębiorców. Jak to się ma do organizacji pozarządowych? Czy projektodawcy specustawy zdają sobie sprawę z trudności interpretacyjnych, które pojawiają się, kiedy akty prawne, kierowane z założenia do szerokiego grona podmiotów, posługują się zawężającym określeniem „przedsiębiorcy”? Większość organizacji nie prowadzi działalności gospodarczej a odpłatną działalność pożytku publicznego. Poniosą one takie same straty jak przedsiębiorcy, a nie obejmie ich pakiet pomocowy.

Pomóżmy zebrać problemy i wątpliwości, jakie napotykają NGO-sy . Zachęcamy, żeby spojrzeć uważnie i realnie na listę problemów i przeanalizować zastaną rzeczywistość w swojej organizacji.

Napiszcie do redakcji (redakcja@portal.ngo.pl), jeśli jakieś inne trudne sytuacje przychodzą Wam do głowy. Wasze problemy i sugestie zostaną zebrane, portal nagłośni je i na tej podstawie opracuje wspólne dla III SEKTORA stanowisko. Pamiętajcie, nie jesteście sami z problemami, jest nas więcej! Postarajmy się zadziałać wspólnie, by  w ten sposób zapobiec sytuacji, że zostaniemy bez wsparcia.