“Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku”

Informujemy, iż Włocławskie Centrum Biznesu realizuje projekt pn. ”Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku”.

Celem projektu jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu wnioskodawca przeszkoli 5 Podmiotów Ekonomii Społecznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zaoferuje lokalnym PES usługi polegające na analizie ich potrzeb rozwojowych oraz zaproponuje i przeprowadzi szkolenia zmierzające do zwiększenia potencjału PES, co przyczyni się do intensyfikacji ich działań oraz zwiększenia zakresu oferowanego przez nie wsparcia. Rekrutacja trwać będzie do 31.03.2020r.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się dnia 12 marca br., o godz. 10:30 w sali seminaryjnej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12a.

Zgłoszenia za pomocą maila : cop.wloclawek@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel. : 54 416 62 60

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej: https://inkubator.wloclawek.pl/wzmocnienie-obszaru-gospodarki-spolecznej-we-wloclawku/.