Zapraszamy na szkolenie!!!

Zapraszamy na szkolenie  organizowane przez  Urząd Skarbowy we Włocławku w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w siedzibie Centrum przy ul. Żabiej 12a dnia 16 marca 2020 roku o godzinie 10:00 . Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i obejmować będzie następujące zagadnienia :

  1. Obowiązki rejestracyjne w organach podatkowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego.
  2. Terminowość składania dokumentów do urzędu skarbowego tj. zeznań podatkowych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych.
  3. Sprawozdawczość finansowa wg ustawy o rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
  4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Poprowadzone zostanie  przez ekspertów z Urzędu Skarbowego.

Zgłoszenia za pomocą maila : cop.wloclawek@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel. : 54 416 62 60

Dodatkowo poradnik.ngo.pl przygotował dla Was kalendarz obowiązków 📅 Przeczytajcie i miejcie rękę na pulsie.👉

Kalendarz