Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowania wynagrodzeń w czasie epidemii. Oferowane są im m.in. 2 instrumenty z Funduszu Pracy, jeden przeznaczony tylko dla NGO-sów, drugi dla przedsiębiorców, w tym innych organizacji o ile prowadzą działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się tej ofercie, koncentrując się na przepisach dedykowanych organizacjom.

Szczegóły