Działamy lokalnie – przeciwdziałamy skutkom pandemii

Związane z pandemią ograniczenia są poważnym problemem dla funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych, realizacji inicjatyw obywatelskich oraz wolontariatu. Przeciwdziałanie jej skutkom będzie najważniejszym celem
działania dla lokalnych społeczności i priorytetem programu „Działaj Lokalnie” na najbliższe miesiące.

Szczegóły