Fundacja trzeci.org Upraszczamy działalność społeczną!

Polecamy syntetyczne zestawienie aktualnych na dzień dzisiejszy i przydatnych dla organizacji pozarządowych informacji związanych z sytuacją wywołaną koronawirusem, przygotowane przez autorów świetnego bloga dla NGO trzeci.org

Znajdziecie tam kluczowe dla funkcjonowania zagadnienia wśród nich m.in.:

 

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30% (dla organizacji bez dz. gospodarczej).

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji w przypadku spadku przychodów z działalności o co najmniej 30% (dla organizacji z działalnością gospodarczą).

Ochrona miejsc pracy pracowników organizacji, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych o nie mniej niż 15% (dla organizacji z działalnością gospodarczą).

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (dla organizacji, które na dzień 29.02.2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych).

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS.

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

Pożyczka wraz z ewentualnym umorzeniem (dla organizacji z dz. gospodarczą).

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

 Wszystkie zagadnienia poruszane na blogu

– dotyczące instrumentów wsparcia 

odsyłają do aktualnych wykładni i aktów prawnych :

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza 1.0)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 1.1 / Tarcza 2.0) (stan na 09.04.2020 – uchwalone przez Sejm)

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (stan na 06.04.2020 – uchwalone przez Sejm)
👉Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.