POD LUPĄ. Style zarządzania: słuchamy organizacji

Przedstawicieli i przedstawicielki Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”, Porozumienia Kobiet 8 Marca i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zapytaliśmy m.in. o to, jaką praktykę w zakresie zarządzania stosowaną w ich organizacjach uważa się za szczególnie ciekawą, wartą rekomendacji innym.

Szczegóły