Program “Europa dla obywateli”

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”, który dołoży wszelkich starań, aby polskie samorządy oraz organizacje otrzymały niezbędne informacje w zakresie wymogów formalnych i merytorycznych programu.

Punkt Kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, zarówno drogą mailową, jak i telefoniczną, w składzie:

Marta Modzelewska – mmodzelewska@iam.pl

Iwona Oleszczuk – ioleszczuk@iam.pl

Pytania dotyczące Programu można kierować również pod numer: +48 600 900 681.

Wyżej wymienione informacje zostały przez nas przygotowane w postaci plakatu informacyjnego  do pobrania 

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.europadlaobywateli.pl oraz

 na naszym Fanpage’u: www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli .