Wystartował konkurs pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Regulamin konkursu  -> tutajOferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce Generator ofert Witkac 2020) do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:30. Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane  z generatora ofert „Witkac.pl” i podpisane przez osoby upoważnione należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:30, bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 100.000,00 zł.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych – Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39.