Fundaja ADRA Polska szyje maseczki dla najuboższych

Fundaja ADRA Polska na początku kwietnia uruchomiła akcję pn. “Szyjemy maseczki dla najuboższych”.

W ramach akcji fundacja łączy wolontariuszy, którzy szyją bezpłatnie maseczki z darczyńcami, którzy przekazują pieniądze na ich uszycie. Maseczki trafiają potem do noclegowni oraz punktów wydawania żywności, gdzie są rozdawane tym, którzy muszą chronić się przed Covid-19, a ich na to nie stać.

Więcej na stronie