Włącz się w Wyjątkowy Wolontariat!

Szanowni urzędnicy, mieszkańcy Włocławka, społecznicy, liderzy środowiskowi, członkowie rad osiedli i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Liczymy na Was! Zorganizujmy wspólnie miejski wolontariat!

Do Urzędu Miasta zwracają się seniorzy, którzy w te trudne dla nas wszystkich dni oczekują szczególnej pomocy w codziennych sprawach, dotyczących zrobienia zakupów, kupna leków itp. Są to osoby zdrowe, które jednak z racji swoich ograniczeń nie mogą bądź obawiają się wychodzić z domu.

Urząd Miasta Włocławek pomaga tym osobom, stąd od 16 marca 2020 r. został uruchomiony nabór ochotników do Wyjątkowego Wolontariatu.

Aby móc efektywnie nieść im pomoc w dalszym ciągu powiększamy bazę włocławskich wolontariuszy, którzy przez najbliższe dni byliby do dyspozycji.

Aby zgłosić się do udziału w miejskim wolontariacie należy wysłać maila z informacjami: imieniem, nazwiskiem, numerem telefony, adresem e-mail i zatytułować wiadomość -Wyjątkowy Wolontariat na adres: cop.wloclawek@gmail.com
lub zgłosić się za pośrednictwem formularza elektronicznego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0wyvHdCM8FI0NSeOv3KjM6ntWF1eQVrEbfh8Vygof_qDTrw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Po uzyskaniu sygnału od osoby potrzebującej, zespół koordynatorów wolontariatu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, po niezbędnej weryfikacji, będzie się kontaktował z wolontariuszem i przekaże kontakt do konkretnego seniora.

Zostały uruchomione także specjalne nr telefonów.
Osoby potrzebujące pomocy oraz osoby posiadające informacje o osobach potrzebujących pomocy proszone są o kontakt bezpośrednio z Osiedlowymi Sekcjami Pomocy Społecznej:

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”,
ul. Ogniowa 8/10,
tel. 54 423 23 00
ospssrodmiescie@mopr.wloclawek.pl

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 2 „ZAZAMCZE”,
ul. Wieniecka 42
tel. 54 411 19 60
ospszazamcze@mopr.wloclawek.pl

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „WSCHÓD”,
ul. Żytnia 58,
tel. 54 412 23 83, 54 412 23 84
ospswschod@mopr.wloclawek.pl

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „POŁUDNIE”,
ul. Kaliska 7,
tel. 54 411 62 61
ospspoludnie@mopr.wloclawek.pl

Na wszelkie szczegółowe pytania postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie poprzez komunikatory typu:
Messenger
E mail: cop.wloclawek@gmail.com

Zespół Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: Dane będą przetwarzane w celu udzielania pomocy osobom, w szczególności seniorom, którzy zgłosili taką potrzebę do Urzędu Miasta Włocławek. Cel przetwarzania będzie realizowany poprzez umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy tymi osobami, a wolontariuszem.

Polityka prywatności:
https://cop.wloclawek.pl/polityka-prywatnosci/