‼️ Obsługa poczty i przesyłek NGO ‼️

‼️ Obsługa poczty i przesyłek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu‼️

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w WCOPiW (ul. Żabia 12a).
Od dnia 18.05.2020r. odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

– WCOPiW będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo awiza w Centrum!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

– Centrum będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Prosimy o powiadomienie nas o przewidywanym terminie (dzień i godzina) odbioru przesyłki w Centrum w odpowiedzi na mail lub telefonicznie w dni powszednie pod następującymi TYMCZASOWYMI numerami telefonów:

603 291 506 p. Honorata w godz. 11:00 – 17:00
723 058 245 p. Sylwia w godz. 9:00 – 16:00

Odbiór bezpiecznej korespondencji (po trzydniowej kwarantannie) będzie możliwy w dni powszednie w godz. 16:00 – 18.00 z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu.